Van A tot Zonnepanelen

 

Hoe meer licht een zonnepaneel kan omzetten in electriciteit, hoe hoger het energetisch rendement van een zonnepaneel. Het energetisch rendement wordt uitgedrukt in het percentage.

Typen zonnepanelen
Het energetisch rendement is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van zonnepanelen en is van invloed op uw financieel rendement. Het energetisch rendement verschilt sterk per type zonnepaneel. Zonnepanelen van monokristallijn kunnen een energetisch rendement van 20% halen, terwijl polykristallijne zonnepanelen blijven hangen rondom een rendement van 15%. Bij zonnepanelen uit amorf silicium en cadmium telluride ligt het energetisch rendement onder de 10%.

Oriëntatie en hellingshoek
Het energetisch rendement van uw zonnepanelen is sterk afhankelijk van hoe de panelen op het dak zijn geplaatst. Zowel de oriëntatie als de hellingshoek van uw dak zijn hierbij van belang. De orëntatie betreft de richting waaruit uw zonnepanelen licht zullen opvangen, de lichtinstraling. In Nederland leveren zonnepanelen het meeste op wanneer ze staan gericht op het zuiden, zuidwesten of zuidoosten. De hellingshoek beschrijft hoe schuin uw dak is en hoe schuin de zonnepanelen dus zullen staan ten opzichte van de zon. De ideale hellingshoek hangt af van de oriëntatie. Is uw dak op het zuiden gericht? Dan is een hellingshoek van 36 graden ideaal. Om de optimale zoninstraling op uw dak te bepalen kunt u gebruik maken van een instralingsdiagram.

Diffuus licht
Zonnepanelen produceren niet alleen energie wanneer de zon schijnt, maar ook wanneer het bewolkt is. De gevoeligheidsgraad van verschillende typen zonnepanelen verschilt: sommige zonnepanelen zijn beter in het opvangen van zogenaamd licht wanneer het bewolkt is (zogenaamd diffuus licht) dan andere en hebben in dat geval dus een hoger energetisch rendement. Zonnepanelen die worden gemaakt van amorf silicium hebben de eigenschap relatief goed te renderen bij bewolking.

Temperatuurcoëfficiënt
Als zonnepanelen te warm worden, heeft dat een negatieve invloed op het energetisch rendement. De mate waarin een zonnepaneel in staat is om bij een bepaalde temperatuur zonlicht om te zetten in elektriciteit wordt aangegeven met de temperatuurcoëfficiënt. Hoe lager de temperatuurcoëfficiënt, hoe minder temperatuurverschillen van invloed zijn op de prestaties van het zonnepaneel. 1. Bert van Geldere

  Vandaag zijn er 8 zonnepanelen 250 Wp poly-kristallijn gelegd op mijn dak door firma Solar Projects in opdracht van Eco Pro.

  De buitentemperatuur liep vandaag op tot 26 graden. Mijn Growatt omvormer gaf de gehele dag echter een maximaal gegenereerd vermogen van 1400 W .
  Ik heb daarover gebeld met Solar Projects. De betreffende persoon zou gaan informeren bij zijn twee werklieden, die het werk uitgevoerd hadden. Een paar uur later werd ik gebeld en kreeg ik een ingewikkeld verhaal te horen over de negatieve rendementscoefficiënt bij hoge buitentemperaturen. Het kwam erop neer, dat het gegarandeerde vermogen geldt voor een temperatuur van de zonnepanelen van 25 graden. Nu zou de temperatuur in de zon op de zonnepanelen een groot deel van de dag wel 90 graden zijn geweest. Dat was 65 graden meer dan de ideale situatie. Volgens een datasheet zo ging de man verder geldt er voor de geleverde panelen een negatieve temperatuurscoefficiënt van 0,45 %, dus zo ging hij verder , omdat de temperatuur op de zonnepanelen nu 65 graden boven de ideale temperatuur lag, hoort daar 65x 0,45 % paneelopbrengstvermindering bij= totaal 29,5 % dus 1400 W max was daardoor verklaarbaar, maar zo kreeg ik ook te horen in de lente kon de opbrengst b.v. wel 110 % zijn.

  Een half uur na dit gesprek, het was 7 uur was de opbrengst verder geslonken naar 5oo W

  IK HOOP HEEL ERG, DAT ER GEREAGEERD GAAT WORDEN EN DAT IK TE WETEN GA KOMEN OF DIT VERHAAL, DAT MIJ HEEL VREEMD VOORKOMT, DE WAARHEID IS

Hier jouw reactie

You must be logged in to post a comment.

To Top